Thứ Tư, tháng 7 05, 2006

Đã có đề thi và đáp án chính thức của bộ Giáo Dục rồi!

Bạn có thể vào download chúng ở các địa chỉ sau:

Báo Tuổi Trẻ (tốc độ nhanh hơn)

Bộ GD & ĐT.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét