Thứ Bảy, tháng 7 01, 2006

Bài kiểm tra dành cho tóc vàng hoeNguồn (tiếng Anh): http://www.gngnet.gr/stuff/blondes/

Công nhận là hơi dễ, tôi làm 10 phút là xong. :D

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét