Thứ Bảy, tháng 4 30, 2011

Tập 2 Trò chơi Ngôi báu - Tất cả những đứa trẻ hư đều được xếp vào nhà Lannister

Tập 2 Trò chơi Ngôi báu

Hoàn thành muộn hơn dự kiến vì tuần này bận quá. Hi vọng tuần sau, được nghỉ thứ 2 + 3 sẽ khá hơn.

Download: Mediafire; Megaupload.

Chủ đề tổng hợp: Game of Thrones.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét