Thứ Sáu, tháng 5 20, 2011

Game of Thrones tập 3 - Ngài Snow

Cuối cùng thì phụ đề của tập 3 Trò chơi ngôi báu cũng được ra mắt, sau 3 tuần chậm trễ. Mong các bạn thông cảm. Tôi đã phải quyết tâm sẽ không xem tập mới chừng nào chưa giải quyết được phụ đề tập này, và đây là kết quả. :D Các tập tiếp theo sẽ được giải quyết nhanh hơn. Bù lại, đây là bản đồ và bảng phân vai/giới thiệu nhân vật trong Game of Thrones:Download: Mediafire; Megaupload

Chủ đề tổng hợp: Game of Thrones.

-------------------------------------

Người phương Bắc sẽ nói gì khi mùa đông đến nhỉ?
Mùa hè đang đến? Mùa đông đã đến? Ta đã bảo mà?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét