Thứ Bảy, tháng 3 19, 2011

Đề thi CCNA - Học kỳ 1 - chương trình của Netpro-ITI

Lý thuyết: 45 câu trong 30', nội dung lấy từ quyển ICND 1 (download tại: http://www.mediafire.com/?5vj5clrbvba2zwz ).

Bài tập: cho hệ thống mạng có topology như sau:

CCNA Test

Yêu cầu:

I/ Chia subnet cho mạng dùng phương pháp VLSM.

II/ Thiết lập hệ thống mạng trên trong Packet Tracer

1. Lập topology như đề bài.
2. Thiết lập các thông số cho router và switch:
a/ Đặt hostname cho router và switch như đề bài.
b/ Đặt password cho đường dẫn console và vty là 'class'.
c/ Đặt password cho chế độ privileged là 'cisco'.
d/ Đặt message of the day là "Xin chào, đây là [Tên thiết bị], do [Tên bạn] điều chỉnh".

3. Thiết lập thông số mạng của router:
a/ Đặt IP Address, Subnet mask cho router như đã tính toán.
b/ Đặt clock rate là 64000 cho các cổng DCE.
c/ Lập định tuyến cho mạng.

4. Từ PC Test telnet đến Router 1.

5. Thiết lập Internet làm địa chỉ backup của Router 2.

6. Backup chế độ running-config của Router 1, 2, 3 vào bộ nhớ flash của chúng.

Chúc các bạn làm tốt.

-----------------------------

Ghi chú: có lẽ nên thêm một pc server vào cụm internet kia để có thể backup được dữ liệu?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét