Thứ Bảy, tháng 3 19, 2011

Cách truy nhập Facebook khi bị chặn

Trong hoàn cảnh Facebook đang bị chặn tại Việt Nam, bạn có thể dùng một số cách đơn giản sau để truy cập nó:

Cách 1: thêm lisp4 trước facebook.com

http://www.lisp4.facebook.com/ (Trang Chủ Facebook)
http://apps.lisp4.facebook.com/ (Apps Facebook)

hoặc
http://www.abcdxyz.lisp4.facebook.com
http://www.apps.abcdxyz.lisp4.facebook.com/

cách này khá hạn chế tính năng.

Cách 2: sửa file host

Sửa file host của windows bằng cách:
- Mở notepad.
- Chọn File > Open
- Trong mục đường dẫn, các bạn paste vào nội dung sau "c:\Windows\System32\drivers\etc\hosts" (không cần dấu " cũng được)
- Nếu có các IP trước đây liên quan đến facebook, hãy xóa hết.
- Copy các IP ở dưới đây và paste vào cuối của file này:


125.252.224.88 www.facebook.com
125.252.224.88 login.facebook.com

66.220.149.11 facebook.com
69.63.181.12 apps.facebook.com
66.220.158.43 apps.facebook.com
69.63.189.16 apps.facebook.com

153.16.15.71 www.facebook.com
153.16.15.71 www.logins.facebook.com
153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 www.connect.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 error.facebook.com

hoặc

125.252.224.88 facebook.com
125.252.224.88 www.facebook.com

69.63.181.12 apps.facebook.com
69.63.187.16 facebook.com
69.63.181.22 login.facebook.com
69.63.186.12 apps.facebook.com
69.63.187.16 www.facebook.com
69.63.181.22 www.login.facebook.com

153.16.15.71 www.facebook.com
153.16.15.71 www.logins.facebook.com
153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 logins.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 www.connect.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 error.facebook.com

Cách 3: Dùng các chương trình đổi IP

Freegate - www.mediafire.com/?ongdxnkyr20
Freegate v6.90 - http://www.mediafire.com/?wmbkkziwgwg
Freegate 7.00 - http://www.mediafire.com/?xnwwnfg0mmw
Ultrasurf - www.ultrareach.com
Hotspot Shield - http://hotspotshield.com/

Ngoài ra, nên sử dụng các DNS ở nước ngoài sau:

OpenDNS
208.67.222.222
208.67.220.220

Google DNS
8.8.8.8
8.8.4.4

Norton DNS
198.153.192.1
198.153.194.1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét