Thứ Sáu, tháng 1 05, 2007

VG Cats!

Chùm ảnh vui được dịch từ trang VG Cats

Bạn cần nhấn vào ảnh để xem hình đúng kích cỡ.

Đoạn kết Tom & Jerry

Giải phóng thủ đô!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét