Thứ Ba, tháng 6 14, 2011

Tập 9 - Thánh Baelor

Đừng buồn. Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.

Download: Mediafire; Megaupload

Chủ đề tổng hợp: Game of Thrones.

--------------------------------------------Và rồi chúng ta sẽ ghét anh ấy. Bởi vì anh ấy là người hùng mà Thất Vương Quốc đáng có, nhưng không phải là người hùng mà ta cần bây giờ. Bởi vì anh ấy có thể chịu được điều đó. Bởi vì anh ấy không phải là người hùng của chúng ta. Anh ấy là một người bảo vệ thầm lặng. Một người lính gác tận tâm. Một hiệp sĩ bóng đêm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét