Thứ Sáu, tháng 8 25, 2006

Bản chất của Windows

Vừa bắt được 2 bức ảnh này thấy cũng vui vui, xin gửi lên để các bác giải trí:

Cảm ơn bác hungqttb đã gửi những bức ảnh này .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét