Thứ Sáu, tháng 12 16, 2011

Kính viễn vọng không gian Hubble chụp được cảnh chào đời của một ngôi sao

Nguồn: http://blogs.discovermagazine.com/badastronomy/2011/12/15/epic-tantrum-thrown-by-30-octillion-ton-baby/


Sự chào đời của một ngôi sao Hubble
(Nhấn vào để xem ảnh gốc)

1 nhận xét: