Thứ Ba, tháng 3 27, 2007

Điểm chuẩn thi ĐH 2004, 2005 và 2006

Điểm chuẩn 2004 (cho các trường ở Hà Nội):

Điểm chuẩn 2004 - PDF

Điểm chuẩn 2005 (theo thống kê của BGD):

Điểm chuẩn 2005 - PDF

Điểm chuẩn 2006:

Điểm chuẩn 2006 - Google Docs - thống kê của báo Thanh Niên
Điểm chuẩn 2006 - PDF - thống kê của BGD

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét